/ 2 نظر / 92 بازدید
عليرضا

امروز فاصله آرزوهايت به اندازه فاصله زانوهايت تا زمين است . همين كه در پيشگاه خدا زانو بزني به آرزوهايت خواهي رسيد . سعادت را آنقدر برايت آرزو ميكنم كه در باور هيچكس نگنجد ....[گل][گل]

نفس هستی

خییییییییییییییییییلی قشنگه[قلب][قلب][قلب]